Writers & trains

Worstel al een paar weken met een lichte vorm (ik ben immers maar een gelegenheidsschrijver) van writers block. Daarom voor deze keer maar een mooi stukje tekst van Ubu zelf dat ik toevallig vorige week weer eens onder mijn neus kreeg. Uit het nulnummer van ‘De Grote Hoop’. Een periodiek dat nooit van de grond kwam; althans niet verder dan 3 nulnummers. De laatste keer eigenlijk ook dat ik samen met Ubu (en anderen) een blad maakte – afgezien van de eindeloze stoet Poolbodes natuurlijk. Datering september 1994.

In het licht van de flinke botsing van afgelopen weekend ook mooi.

This entry was posted in home. Bookmark the permalink.

1 Response to Writers & trains

Leave a Reply